fb insta youtube home
 nytaarsbanner

 

Der er ikke mange krige, der har haft samme betydning for Danmark som 2. Slesvigske Krig, og der er ikke mange slag, der har haft samme betydning som ”Slaget ved Dybbøl” 18. April 1864.

SMUK markerede slaget med kransnedlæggelse ved Dybbøl Skanse om morgenen den 18. april, og om aftenen var der mindegudstjeneste i Marie Kirken i Sønderborg efterfulgt af koncert i Frihedshallen, ligeledes i Sønderborg. Her havde SMUK i år selskab af Green Forest Pipe Band, der spiller på sækkepiber.