fb insta youtube home

SMUK - Slesvigske Musikkorps 
Kasernen 
Postboks 1059 
6100 Haderslev

Telefon: 72 82 69 02 (Administration)
Mail: smuk@smukmusik.dk

Orkesterchef:
Rasmus Frandsen - Tlf.: 72 82 69 00 / 20 16 87 91 
Mail: orkesterchef@smukmusik.dk

Chefdirigent: 
Vakant

Administration:
Bente Dixen Nielsen (kontorassistent) - Tlf.: 72 82 69 02 / 25 10 89 56
Regissør/forsyningshjælper – vakant
Gert Jensen (nodearkivar) - Tlf.: 72 82 69 02


SMUK Støtteforening
Kasernen
Postboks 1059
6100 Haderslev

Telefon: 61 78 11 32
Mail: stoet@smukmusik.dk


SMUK Koncertfond
Kasernen
Postboks 1059
6100 Haderslev

Formand: Orkesterchef Rasmus Frandsen
Tlf.: 72 82 69 00 
Mail: orkesterchef@smukmusik.dk