fb insta youtube home

Rekvisition – Slesvigske Musikkorps

Ønsker du/I at få stillet SMUK til rådighed ved et arrangement af almen offentlig interesse, bedes du/I udfylde og indsende en rekvisition.
Vi opfordrer til, at du/I skriver så fyldestgørende om arrangementet som muligt af hensyn til at sikre den bedst mulige behandling af din/jeres henvendelse.
Hvis du/I har spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af rekvisitionen, kan SMUK kontaktes på
tlf.  72 82 69 02.

Oplysninger om arrangør/rekvirent

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Oplysninger om arrangementet

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Vær opmærksom på:

  • Forsvaret afholder alle udgifter i forbindelse med musikkorpsets deltagelse i et arrangement (løn, div. ydelser, transport mv.).
  • Koncertarrangøren må forvente at skulle afholde udgifterne til eventuelle gæstesolister og gæstedirigent.
  • Koncertarrangøren at afholde eventuelle udgifter til ophavsrettigheder for den anvendte musik (KODA).
  • Koncertarrangøren at sikre optimal omtale af musikkorpsets medvirken ved arrangementet gennem pressemeddelelser, annoncer,

Oplysninger om fysiske rammer for arrangementet

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Vær opmærksom på:

  • Musikkorpset deltager kun i march i forbindelse med militære og nationale mærkedage.
  • Til koncertopstilling skal musikkorpset som minimum anvende 10 x 10 meter som scene/gulvareal. Såfremt musikkorpset skal anvende scene, skal denne være ansvarligt bygget med de fornødne afskærmninger (gelænder m.v.) der sikrer mod ulykker. Underlaget skal være stabilt og plant (ikke brosten).
  • Ved indendørskoncerter skal koncertarrangør stille minimum to lokaler til rådighed for musikkorpset til omklædning, udpakning m.v.
  • Udendørskoncerter gennemføres ikke i regnvejr, kraftig blæst eller lignende med mindre der er etableret overdækning for musikkorpset (minimum 10x10 m.) Musikkorpset gennemfører kun udendørskoncerter i sommerhalvåret.

Beskrivelse af arrangementet og dets indhold

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning